Erken kronik venöz yetmezlik | Görsel - Tromboz Danışmanı

Erken kronik venöz yetmezlik

Dilate lateral malleolar venler ve ince yüzeyel venüllerden oluşan ‘corona phlebectatica’ izlenen erken hastalık., Bu durum alt ekstremite büyük venlerinde bulunan hastalıkla ilişkilidir.

Erken Kronik Venöz Yetmezlik